Birka? ay ?nce Mahmud Tammam Arap alfabesi ile b?y?k markalar? i?eren bi seri sunmu?tu. Bundan k?sa bir s?re sonra, Arab alfabesiyle hayvan isimlerini tan?tt?. Grafik sanat??s? olan ve ayr? zamandada mimar olan Mahmud, kelimeleri ?yle g?zel manip?le etmi?ki, ressimmi, arabca yazimi bunu anlamak size kalmi? bir?ey.

Comments

comments