Foto?raflarda iyi ??km?yorum. Neden bilmiyorum ama flash patlad???nda g?zlerimi bir t?rl? a??k tutam?yorum. Foto?raflarda dik dik bakan k???k bir odun?gibi ??k?yorum. E?er siz de b?yle s?yl?yorsan?z sizin i?in de bir umut var! Bir?ok uzman ve ?al??malar?yla sizlere baz? ipu?lar? haz?rlad?k. Foto?raflarda her zaman iyi g?r?nmek i?in bu yollar? kullanabilirsiniz

aL2NLDP_700b

Comments

comments